ראיון תעסוקתי

ראיון עומק / ראיון תעסוקתי מהווה כלי מיון נפוץ בתהליכי גיוס עובדים המייצר תקשורת בין אישית, שיחה אסטרטגית בעלת מטרה אחת ברורה: ללמוד כמה שיותר על האדם מולנו.
הראיון התעסוקתי מתפרש בדרך כלל על פני ממדים תעסוקתיים, אישיותיים, בינאישיים וניהוליים, ממדים המאפשרים למראיין לגלות על המרואיין מיהו כאדם, כעובד, כחלק מארגון, האם קיימים הכישורים והיכולות הדרושים למילוי התפקיד וסיכויי ההצלחה בתפקיד.
המראיין התעסוקתי אינו מתבסס רק על תוכן התשובות שמעלה המועמד, אלא על פרמטרים נוספים כגון שימוש במנגנוני הגנה, 
שפת גוף, היסוס, טון דיבור, ביקורת ועוד.
בסופו של הראיון, המראיין מבצע ניתוח כולל של פרמטרים אלו באבחון המועמד.
ראיון תעסוקתי מטרתו ללמוד מיהו המועמד בהתבסס על מקרי העבר על מנת לנבא התנהגות בעתיד, ולפיכך מייצר תוקף ניבוי גבוה יותר מראיונות אחרים.