מבחני אמינות

למבחן האמינות חשיבות רבה לכל סוגי הארגונים, ובעל חשיבות עליונה בתהליך מיון וגיוס עובדים לכל טווח התפקידים !

את מבדקי האמינות מומלץ לבצע טרם קבלת העובדים לחברה וטרם מעבר תפקיד משמעותי בחברה. את מבחני אמינות חשוב לבצע באופן שיטתי, ובכך לשדר לעובדים מסר בדבר חשיבות הנושא, וכן בכדי לצמצם נזק בדמות ‘עבריינות תעסוקתית’.

‘עבריינות תעסוקתית’ משמעה: עברות משמעת, איחור לעבודה, דיווח שקרי, תפקוד לקוי ואף זיוף וגניבה. נכון, כולנו יודעים שיש איחורים ,פה ושם עבירות משמעת ודיווח שיקרי אחד קטן ולא משמעותי, אך רובנו לא חושבים למדוד את השפעתם של אלו על הארגון. נתוני מחקרים מצביעים כי היקף ה’עבריינות התעסוקתית’ בארגונים יציבים עומד על כ- 6% מהמחזור! בארגונים בהם תחום המכירות הינו משמעותי האחוז יכול להגיע ל-30%.