מבחני אישיות

בראיון תעסוקתי אנו בוחנים את ההתנהגות המוחצנת והגלויה של המועמד, לעומתו, מבחני אישיות מתיימרים לחשוף רבדים עמוקים יותר באישיות המועמד והם מוסיפים נדבך על ראיון תעסוקתי / ראיון עבודה ויתר כלי האבחון והמיון הקיימים. כמו כן, מבחני אישיות מאפשרים להתגבר על מגבלותיו של ראיון תעסוקתי . אחת המגבלות המוכרות היא הנטייה של המראיין להיות מושפע מחולשותיו והעדפותיו, כך שאלו משפעיות על התרשמותו מהמרואיין. גורמים רבים מסיטים את תשומת לבו של המראיין בזמן ראיון עבודה / ראיון תעסוקתי כגון מראה חיצוני ומידת הדמיון בינו לבין המרואיין.

המבחנים יכולים לבוא במגוון צורות ואופנים כגון: מבחני עט ודף, מבחני עפרון ודף, מבחני מחשב ועוד. מבחני אישיות בודקים את התאמת אישיותו של המועמד לתפקיד ולארגון באמצעות מבחנים פסיכולוגיים הבוחנים מדדי אישיות כגון: נאמנות לארגון, ביטחון עצמי, יוזמה, יצירתיות, עצמאות בעבודה ומוטיבציה.