אבחון ומיון בכירים

בעולם האבחון, אבחון ומיון בכירים הינו בגדר אבחון V.I.P  בשל האופי המורכב של תפקידים מסוג זה. ביום אבחון בכירים מושקעים משאבים רבים בניהול, שמירה על דיסקרטיות ופיתוח מבחנים מותאמים לבכירים.

כיום הדגש הוא על מבחני ביצוע. במבחני ביצוע ניתן לבחון את התנהגותו של המועמד בזמן אמת, את תגובותיו, הסתגלותו לקצב שינויים מהיר וההתמקדות היא בהצגה ממשית של יכולותיו הניהוליות ולא רק בדברים שהוא מספר על עצמו. יחד עם זאת, הפן האישיותי של המועמד אינו נזנח אלא מוסק ומנותח מתוך אופן ההתמודדות שלו במהלך יום האבחון.

במומנט, מועבר מבחן “דואר נכנס” המדמה יום שגרתי בחייו של מנהל בכיר. המועמד מקבל משרד משלו לצורך הסימולציה, מזכירה אישית, מחשב וטלפון.  במהלך התרגיל על המועמד לבצע סדרה של משימות ניהוליות תחת לחץ של זמן מוקצב והפרעות חוזרות ונשנות בדמות מיילים נכנסים לתיבה, עובדים מתפרצים למשרד, שיחות טלפון בהולות ועוד. התרגיל הנו אינטראקטיבי וטיפול במשימות השונות נעשה באותו הרגע ממש.

מבחן מסוג זה מאפשר גמישות ושינויים באופן העברתו, כך שהוא לעולם אינו שבלונה החוזרת על עצמה ולכן משמר את יכולתו להיות בלתי צפוי, להבדיל ממבחני עט ודף אישיותיים אחרים המוכרים לכולנו.